КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист Директору
Ваше iм'я
Зворотнiй e-mail
Повiдомлення

Аналіз роботи гімназії

Aналіз роботи КЗО НВО№28 за 2016-2017 н.р

та завдання на 2017-2018  навчальний рік

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові
заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до ста­туту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну
роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На поча-
ток 2016-2017     навчального року в закладі було відкрито 39 класів, із них 1-4-х — 18         класів, 5-9-х — 17 класів, 10-11-х   — 4 класи

Станом на 01.09.2017 р кількість учнів становила      1102. Середня  наповнюваність учнів у класах складала 28,2 чоловік.  Протягом року із закладу освіти вибуло 36 учнів, прибуло 20  учнів. Станом на 31.05.2017 кількість учнів становить 1086 учнів, середня наповнюваність 27,8 учня, що відповідає нормативним вимогам.

Результати навчального року

У 2016-2017 н. р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

На кінець 2016-2017 навчального року в гімназії навчалось 578 учнів, всі учні атестовані за підсумками навчального року.

Протягом багатьох років в 10-11 класах запроваджуються такі напрямки профілізації навчання:

-         математичний;

-         суспільно-гуманітарний.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабі­нетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.

У 2016-2017 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося  2 учня, які за станом здоров'я не могли відвідувати школу: Дочкін Дмитро – 7б, Торговенков Ростислав - 8б. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів вчителі-предметники розробили інди­відуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації на­вчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Всі вищезазначені учні на кінець року мають навчальні досягнення середнього-високого рівнів. Класні керівники       підтримували тісний зв'язок з батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію. 4 учні (Атаманчук Максим, Сакович Михайло – 9б,  Ликова Ірина – 10а, Цукров Ерік – 11а) навчались на екстернаті.

Аналіз річного оцінювання 5-11 класів (таблиця 1) за паралелями показав, що найвищий показник якості серед учнів гімназії мають 6Б, 5Б класи, він перевищує 70%; найнижчі показники якості в учнів 8Б класу – 22,73%, 9в – 24%. Серед 5-9 класів найбільший відсоток якості в учнів 6Б класу ( класний керівник Єлізарова С.Г.– 76,67%); серед учнів 10-11 класів  10а клас має найвищий показник якості – 66,67%

Таблиця 1

Результати успішності учнів гімназії КЗО НВО № 28 за 2015-2016 н.р.

 

кількість учнів

Низький

Середній

Достатній

Високий

% успішності

% якості

5-А клас

30

0

0,00%

9

30,00%

18

60,00%

3

10,00%

100,00%

70,00%

5-Б клас

29

0

0,00%

7

24,14%

20

68,97%

2

6,90%

100,00%

75,86%

5-В клас

22

0

0,00%

10

45,45%

9

40,91%

3

13,64%

100,00%

54,55%

5-Г клас

27

0

0,00%

9

33,33%

17

62,96%

1

3,70%

100,00%

66,67%

5-ті класи

108

0

0,00%

35

32,41%

64

59,26%

9

8,33%

100,00%

67,59%

6-А клас

24

0

0,00%

13

54,17%

11

45,83%

0

0,00%

100,00%

45,83%

6-Б клас

30

0

0,00%

7

23,33%

19

63,33%

4

13,33%

100,00%

76,67%

6-В клас

33

2

6,06%

12

36,36%

15

45,45%

3

9,09%

90,91%

54,55%

6-Г клас

27

0

0,00%

12

44,44%

13

48,15%

2

7,41%

100,00%

55,56%

6-ті класи

114

2

1,75%

44

38,60%

58

50,88%

9

7,89%

97,37%

58,77%

7-А клас

30

2

6,67%

17

56,67%

9

30,00%

2

6,67%

93,33%

36,67%

7-Б клас

31

0

0,00%

17

54,84%

12

38,71%

2

6,45%

100,00%

45,16%

7-В клас

26

0

0,00%

16

61,54%

10

38,46%

0

0,00%

100,00%

38,46%

7-мі класи

87

2

2,30%

50

57,47%

31

35,63%

4

4,60%

97,70%

40,23%

8-А клас

32

1

3,13%

19

59,38%

10

31,25%

1

3,13%

93,75%

34,38%

8-Б клас

22

5

22,73%

12

54,55%

4

18,18%

1

4,55%

77,27%

22,73%

8-В клас

32

4

12,50%

20

62,50%

6

18,75%

2

6,25%

87,50%

25,00%

8-мі класи

86

10

11,63%

51

59,30%

20

23,26%

4

4,65%

87,21%

27,91%

9-А клас

28

4

14,29%

13

46,43%

10

35,71%

1

3,57%

85,71%

39,29%

9-Б клас

28

2

7,14%

11

39,29%

10

35,71%

4

14,29%

89,29%

50,00%

9-В клас

25

2

8,00%

17

68,00%

6

24,00%

0

0,00%

92,00%

24,00%

9-ті класи

81

8

9,88%

41

50,62%

26

32,10%

5

6,17%

88,89%

38,27%

5-9 класи

476

22

4,62%

221

46,43%

199

41,81%

31

6,51%

94,75%

48,32%

10-А клас

18

0

0,00%

6

33,33%

10

55,56%

2

11,11%

100,00%

66,67%

10-Б клас

30

3

10,00%

16

53,33%

6

20,00%

5

16,67%

90,00%

36,67%

10-ті класи

48

3

6,25%

22

45,83%

16

33,33%

7

14,58%

93,75%

47,92%

11-А клас

30

0

0,00%

11

36,67%

17

56,67%

2

6,67%

100,00%

63,33%

11-Б клас

24

0

0,00%

14

58,33%

8

33,33%

2

8,33%

100,00%

41,67%

11-ті класи

54

0

0,00%

25

46,30%

25

46,30%

4

7,41%

100,00%

53,70%

10-11 класи

102

3

2,94%

47

46,08%

41

40,20%

11

10,78%

97,06%

50,98%

5-11

класи

578

25

4,33%

268

46,37%

240

41,52%

42

7,27%

95,16%

48,79%

 

Таблиця 2

Результати успішності учнів гімназії КЗО НВО № 28 за 2015-2016 н.р.

клас

Класний керівник

всього учнів

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

відсоток успішності

відсоток якості

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

Гурко Н.О.

29

1

3,45%

12

41,38%

14

48,28%

1

3,45%

93,10%

51,72%

Єлізарова С.Г.

29

0

0%

5

17,24%

20

68,97%

4

13,79%

100%

82,76%

Богуславська Л.В.

29

0

0%

8

27,59%

19

65,52%

2

6,90%

100%

72,41%

Єрмоленко І.Й.

28

0

0%

10

35,71%

16

57,14%

2

7,14%

100%

64,29%

Жежеруха О.Г.

30

2

6,67%

13

43,33%

12

40%

3

10%

93,33%

50%

Пермінова Т.І.

31

0

0%

15

48,39%

15

48,39%

1

3,23%

100%

51,61%

Сакович О.А.

31

0

0%

12

38,71%

17

54,84%

2

6,45%

100%

61,29%

Дегтяренко Л.І.

32

1

3,13%

14

43,75%

15

46,88%

2

6,25%

96,88%

53,13%

Харьковець Т.В.

30

3

10%

20

66,67%

6

20%

1

3,33%

90%

23,33%

Волинська Л.В.

33

3

9,09%

16

48,48%

10

30,3%

4

12,12%

90,91%

42,42%

Скок А.В.

28

6

21,43%

11

39,29%

9

32,14%

1

3,57%

75,00%

35,71%

Мовчанюк Л.Л.

27

0

0%

14

51,85%

10

37,04%

3

11,11%

100%

48,15%

Самойленко О.М.

28

3

10,71%

18

64,29%

7

25%

0

0%

89,29%

25%

Міхеєва О.В.

21

3

14,29%

5

23,81%

7

33,33%

6

28,57%

85,71%

61,90%

Войтович Т.В.

26

3

11,54%

12

46,15%

10

38,46%

1

3,85%

88,46%

42,31%

Савченко С.Г.

26

3

11,54%

15

57,69%

8

30,77%

0

0%

88,46%

30,77%

5-9 класи

458

28

6,11%

200

43,67%

195

42,58%

33

7,21%

93,45%

49,78%

10а

Деревягіна Н.С.

30

4

13,33%

11

36,67%

14

46,67%

1

3,33%

86,67%

50%

10б

Пермінова Т.І.

22

0

0%

14

63,64%

6

27,27%

2

9,09%

100%

36,36%

11а

Манко І.А.

27

0

0%

15

55,56%

10

37,04%

2

7,41%

100%

44,44%

11б

Нікітіна О.О.

30

0

0%

16

53,33%

11

36,67%

3

10%

100%

46,67%

10-11 класи

109

4

3,67%

56

51,38%

41

37,61%

8

7,34%

96,33%

44,95%

5-11 класи

567

32

5,64%

256

45,15%

236

41,62%

41

7,23%

94%

48,85%

 

Таблиця 3

 

2015-2016 н.р.

1 семестр

2016-2017 н.р.

2016-2017 н.р

 

% успішності

% якості

% успішності

% якості

% успішності

% якості

5-А клас

 

 

100,00%

62,50%

100,00%

70,00%

5-Б клас

 

 

100,00%

62,07%

100,00%

75,86%

5-В клас

 

 

100,00%

61,90%

100,00%

54,55%

5-Г клас

 

 

96,43%

71,43%

100,00%

66,67%

6-А клас

93,10%

51,72%

70,37%

29,63%

100,00%

45,83%

6-Б клас

100%

82,76%

100,00%

68,97%

100,00%

76,67%

6-В клас

100%

72,41%

90,63%

56,25%

90,91%

54,55%

6-Г клас

100%

64,29%

100,00%

46,43%

100,00%

55,56%

7-А клас

93,33%

50%

87,10%

35,48%

93,33%

36,67%

7-Б клас

100%

51,61%

100,00%

21,88%

100,00%

45,16%

7-В клас

100%

61,29%

96,55%

27,59%

100,00%

38,46%

8-А клас

96,88%

53,13%

87,50%

31,25%

93,75%

34,38%

8-Б клас

90%

23,33%

62,50%

20,83%

77,27%

22,73%

8-В клас

90,91%

42,42%

87,50%

28,13%

87,50%

25,00%

9-А клас

75,00%

35,71%

82,76%

37,93%

85,71%

39,29%

9-Б клас

100%

48,15%

88,89%

44,44%

89,29%

50,00%

9-В клас

89,29%

25%

84,00%

20,00%

92,00%

24,00%

10-А клас

85,71%

61,90%

100,00%

70,59%

100,00%

66,67%

10-Б клас

88,46%

42,31%

87,10%

38,71%

90,00%

36,67%

11-А клас

86,67%

50%

96,55%

55,17%

100,00%

63,33%

11-Б клас

100%

36,36%

100,00%

33,33%

100,00%

41,67%

5-11 класи

94%

48,85%

91,33%

43,54%

95,16%

48,79%

 

У порівнянні з минулим навчальним роком (таблиця 2), можна помітити, що значно знизилась якість знань в учнів 8в – на 23%, 8а – на 19%, 6в – на 18%, 8в – на 17%, 7а – на 13%. Але є і зріст: в 9а на 4%, в 9б – на 2%, 8б – на 5,73%,  9б якість знань підвищилась на 10,17%, в 9а – на 22,77%, в 10а - на 5%, в 11а на 13%, в 11б – на 5%.

Якщо порівняти загальні результати навчальних досягнень з минулим навчальним роком , то видно, що рівень навчальних досягнень учнів є стабільним, а відсоток учнів, які навчаються на початковому рівні  трохи зменшився

Таблиця 4

 

всього учнів

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

відсоток успішності

відсоток якості

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2015-2016 н.р.

565

29

5,13

259

45,84

236

41,77

41

7,26

94,87

48,85

2016-2017 н.р.

578

25

4,33

268

46,37

240

41,52

42

7,27

95,16%

48,79

 

Серед учнів, які мають досягнення початкового рівня випускники 9А класу: Аракелян Біслан – геометрія; Базюта Тетяна  -  англ. мова, фран. мова, всесвітня історія , геометрія,  фізика, фізична культура;  Мещерякова Анастасія -   фізика; Ромасько Костянтин – фізика; 9Б класу: Куряєв Олександр – нім мова; Самохіна Еріка - геометрія; 9В класу Доротюк Юрій - фізика;  Іванова Єлизавета -  фізика, трудове навчання.

А також учні інших класів: 6в – 2 учні, 7а – 2 учні, 8а – 1 учень, 8б – 5 учнів, 8в – 4 учня, 10б – з учні.

Всі учні 5-8,10 класів переведені до наступних класів, 32 з них нагороджено Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні.

Допущено до проходження державної підсумкової атестації за курс  базової загальної середньої школи 81 учень 9-х класів. Звільнені від ДПА: за станом здоров’я учень 9в класу Вологін Данило; у зв’язку з участю у міжнародних змаганнях – учениці 9б класу Рибак Ірина, Шевцова Єва.

За результатами державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів маємо наступні дані (таблиці 5-6):

Таблиця 5

Результати ДПА в 9 класах 

 

 

 

 

кількість учнів

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% успішності

% якості

 учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

укр мова

28

0

0

5

18

13

46

10

36

100

82

28

2

7

11

39

9

32

6

22

93

54

28

0

0

6

21

17

61

5

18

100

79

28

1

4

11

39

10

36

6

21

96

57

25

0

0

4

16

16

64

5

20

100

84

24

6

25

12

50

5

21

1

4

75

25

разом

річна

81

0

0

15

19

46

56

20

25

100

81

ДПА

80

9

11

34

42

24

30

13

17

89

47

математика

28

0

0

13

46

14

50

1

4

100

54

28

7

25

10

36

10

36

1

3

75

39

28

0

0

9

32

13

46

6

22

100

68

28

2

7

8

26

14

50

4

17

93

67

25

0

0

12

18

13

52

0

0

100

52

24

2

8

11

46

11

46

0

0

92

46

разом

річна

81

0

0

34

42

40

49

7

9

100

66

ДПА

80

11

14

29

36

35

44

5

6

86

50

історія

України

28

0

0

3

11

19

68

6

21

100

89

28

0

0

12

43

10

36

6

21

100

57

28

0

0

0

0

15

54

13

46

100

100

28

0

0

3

11

11

39

14

50

100

89

25

0

0

3

12

18

72

4

16

100

88

24

0

0

3

12

12

50

9

38

100

88

разом

річна

81

0

0

6

7

52

65

23

28

100

93

ДПА

80

0

0

18

22

33

42

29

36

100

78

* - перший рядок – річне оцінювання, другий рядок результати ДПА

З таблиці 5 видно, що відбулось  зниження якості знань учнів під час ДПА у порівнянні з річним оцінюванням: з української мови на 34%%; історії України – на 15%; з математики – на 16%. Разом з тим значно збільшилась – на 11% -  кількість учнів, що мають навчальні досягнення  на початковому  рівні з української мови, на 13% - з математики.

Всі учні 9-х класів  - 81, отримали свідоцтва про базову середню освіти, 4 з них з відзнакою: Долматова Катерина 9А,  Дробний Олексій, Красавін Ярослав, Мельник Ігор 9Б

Всі одинадцятикласники здавали ДПА у формі ЗНО, результати якого зараховувались як результати ДПА з української мови, математики або історії України, третього предмету за вибором учнів.  Загалом українську мову здавали всі 54 учня, математику як ДПА – 32 учня, історію України – 27, англійської мови – 23, географії – 8, біологію - 7, фізику – 5 учнів, російську мову – 3,  хімії – 1 учень.

Таблиця 6

Результати ДПА в 11 класах з основних предметів

 

 

 

 

кількість учнів

Низький

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

% успішності

%

 якості

 учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

укр

мова

річна

54

0

0

12

22,22

37

68,52

5

9,26

100

77,78

ДПА

54

0

0

12

22,22

30

55,56

12

22,22

100

77,78

математика

річна

54

0

0

22

40,74

27

50,00

5

9,26

100

59,26

ДПА

32

0

0

8

25,00

13

40,63

11

34,38

100

75,00

історія

України

річна

54

0

0

4

7,41

41

75,93

9

16,67

100

92,59

ДПА

27

1

3,7 

11

40,74

12

44,44

3

11,11

96,3

55,56

англійська

мова

річна

54

0

0

8

14,81

32

59,26

14

25,93

100

85,19

ДПА

23

0

0

6

26,09

14

60,87

3

13,04

100

73,91

* - перший рядок – річне оцінювання, другий рядок результати ДПА

Порівнюючи результати державної підсумкової атестації з підсумками річного оцінювання слід зазначити, що взагалі  учні 11-х класів підтвердили на ЗНО рівень навчальних досягнень за рік з української мови, при цьому 28 учнів підвищили свої результати, а 12 понизили в середньому на 1 бал. За результатами ДПА-ЗНО з математики на 15,76% підвищилась якість знань, 25 учнів підвищили свої результати, 5 знизили. На 37% знизилась якість знань з історії України, 2 учні підвищили, 19 знизили результати навчальних досягнень. На 11% знизилась на ЗНО якість знань з англійської мови.

Узагальнені результатами ЗНО випускників 11-х класів наведено в таблиці:

 

Усього

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

предмет

Взяли участь

не подолали

поріг

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

 Укр мова

54

0

2 – 4%

15 – 28%

12 – 22%

13 – 24%

12 – 22%

Математика

36

0

3 – 8%

7 – 19%

6 – 17%

11 – 31%

9 – 25%

Англ мова

34

1 - 3%

6 – 18%

8 – 24%

9 – 27%

5 – 15%

4 – 12%

Історія України

33

0

6 – 18%

9 – 27%

10 – 30%

5 – 15%

3 – 9%

Географія

17

0

4 – 23%

3 – 17%

5 – 29%

3 – 18%

2 – 12%

Біологія

9

1 - 11%

1 – 11%

0

4 – 44%

0

3 – 33%

Фізика

7

1 - 14%

2 – 29%

2 – 29%

2 – 29%

0

0

Хімія

4

0

0

1 – 25%

1 – 25%

1 – 25%

1 – 25%

Рос мова

4

0

0

2 – 50%

1 – 25%

1 – 25%

0

 

Всі 57 випускників 11-х класів закінчили заклад і отримали атестати про повну загальну середню освіту, 3 з них отримали Золоті медалі «За високі досягнення у навчанні»: Пилипенко Олена – 11а, Дядюра Даяна, Котлярова Ксенія – 11б.

Аналіз роботи педколективу гімназії за навчальний рік показує, що вчителі української мови, іноземних мов, математики, історії впроваджують інноваційні технології, сучасні методи навчання, що стимулює в учнів інтерес до навчання, підвищення рівня навчальних досягнень.

Але в роботі вчителів є ще ряд недоліків, що знижує ефективність навчально-виховного процесу. Низький рівень навчальних досягнень у учнів з фізики, хімії, математики в 7-10 класах, що пояснюється тим,  що в учнів слабка мотивація до вивчення цих предметів, а вчителі недостатньо використовують інтерактивні методи навчання. 

Навчальні плани та програми на кінець навчального року з усіх предметів виконано. Невеликі розбіжності зумовлені великою кількість вихідних днів у травні.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психо­лога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний
банк «Обдарована молодь».  У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдаро­ваності учнів. Робота направлена на виконання комплексної міської програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. У рамках реалізації програми розвитку обдарованих дітей, відповідно затвердженого плану виконані наступні заходи:

·                   організовано роботу творчої групи вчителів по роботі з обдарованими учнями.

·                   поновлено методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів;

·                   проведено шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

·                   створено сприятливі умови для підготовки та участі переможців шкільних предметних олімпіад в міському етапі олімпіад;

·                   проведено шкільні конкурси «Ерудит» та виставки творчих робіт, портфоліо учнів навчального закладу, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

·                   забезпечено роботу гуртків, спецкурсів  та факультативів за бажанням учнів та їх батьків;

забезпечено інформування про всі досягнення учнів навчального закладу – інформацію розміщено на сайті школи та на інформаційній дошці.    

Психологом школи проводиться дослідження рівня готовнос­ті до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретич­ного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам'ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями. Роботи з обдарованими дітьми включала діагностику інтелектуальних і творчих здібностей учнів, статусу в колективі, тривожності, соціального інтелекту, як одного з показників адаптації обдарованих дітей, консультування вчителів та батьків. Така робота сприяла реалізації здібностей обдарованих учнів та їхній соціально-психологічній адаптації до умов навчання.

Протягом року педколектив створював комфортне освітнє середовище для навчання та виховання учнів. З цією метою була організована робота спецкурсів та факультативів для реалізації до профільної та профільної підготовки таких як: «Логіка» в 6 класах, «Основи інформатики» в 8 класах, «Шкільна риторика» в 5-6 класах, «Основи податкових знань» в 9-х класах, «Креслення» в 10Б класів, «Нуклеїнові кислоти» в 10-х класах, «Біохімічні основи життя» в 11 класах, «Практикум із синтаксису української мови» 10-11 клас»,  «Рівняння в курсі алгебри», 10-11 клас, «Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби» 10-11 клас,  «Європейський вибір України» 11 клас, «Фінансова грамотність» 10 клас — ро­бота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів.. Також учні гімназії брали участь в роботі гуртків, секцій, студій центу позашкільної роботи, де вони могли в повній мірі реалізувати свій творчий потенціал.

Цікавими були предметні тижні з математики, історії, екології. Учні брали участь у районних, міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика» та ін.

У 2016-2017 н.р. 21 учень посів призові місця на міських олімпіадах. Результати міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учнів КЗО НВО № 28 наведені в таблиці:

ПІБ учня

клас

предмет

Місце (м/о)

учитель

1.          

Кіжнер Рафаель

10б

хімія

1/2

Білан Л.І.

біологія

3

Сторчай І.І.

екологія

3

Богуславська Л.В.

2.          

Пилипенко Олена

11а

англ. мова

3

Іванова Т.А.

худ культура

1

Позуменщикова Л.А.

3.          

Лісна Дарина

англ. мова

2

Волинська Л.В.

хімія

3

Білан Л.І.

4.          

Печенюк Костянтин

11а

біологія

3

Сторчай І.І.

5.          

Сазонов Данило

11б

біологія

3

Сторчай І.І.

6.          

Красавін Ярослав

біологія

3

Богуславська Л.В.

7.          

Дяченко Єлизавета

10б

історія

3

Мовчанюк Л.Л.

8.          

Рокаш Давид

математика

3

Єлізарова С.Г.

9.          

Алмаз Анна

математика

2

Пермінова Т.І.

10.     

Сергеєв Єгор

математика

3

Пермінова Т.І.

11.     

Кропивко Дар’я

10а

математика

3

Сосницька В.А.

12.     

Кононенко Аріна

ОТМ

1

Бойко І.М.

13.     

Горб Маргарита

ОТМ

3

Бойко І.М.

14.     

Стримовська Дар’я

ОТМ

3

Бойко І.М.

15.     

Чабан Михайло

праця

1

Малащук О.Г.

16.     

Шрамко Олександра

хімія

3

Білан Л.І.

17.     

Удовик Марія

10а

худ культура

3

Позументщикова Л.А.

 

Упродовж навчального року велась активна робота щодо залучення учнів до участі в різноманітних інтелектуальних конкурсах, де велика кількість учнів стала призерами:

-       «Галлус» - з французької мови – 5 учнів, 1 призер

-       «Грінвич» – з англійської мови -161 учень

-       «Левеня» – з фізики – 21 учень, 12 призерів

-       «Бобер» – з інформатики - 21 учень, 13 призерів

-       «Кенгуру» – з математики – 353 учня, 174 призери

-       «Соняшник» – з української мови – 100 учнів, 33 призери

-        «Колосок» – з природознавства – 163 учня, 80 призерів

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

За результатами участі у  ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН призові місця посіли учні: Колесниченко Анастасія, Кіжнер Рафаель, Котелевська Анна, 10б,  Кіжнер Марьяна, 8а – хімія, Дяченко Єлизавета, Гарбузюк Анастасія 10б – історія.

         Багато учнів брали участь у різних наукових конкурсах та проектах та отримали гарні результати:

-         ХІІ університетська олімпіада з математики, яку проводив Дніпровський університет ім. Нобеля   ІІІ місце Печенюк Костянтин,   11а клас

-         Обласний конкурс медіа-освіти" Школа майбутнього". Номінація " Фотографія"  За умовами конкурсу приймалися оригінальні постановочні фотографії, які відображають бачення школи майбутнього. У данній номінації отримано 143 роботи и  1 місце - Загинайло Єлизавета (4-Г) та Загинайло Микита (10-А);

-          обласний конкурс  творчості юних журналістів “Юнтелепрес” – 1 місце; група учнів 11а класу

-         Колесниченко Анастасія – 10б ІІ місце в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт з хімії;

-         Кіжнер Рафаель 10б ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з хімії;

-         Печенюк Костянтин 11а ІІІ місце у Всеукраїнському турі міжнародного конкурсу «Intel-Eco. Україна-2017» ;

-         ІІ Всеукраїнський конкурс  школярів «Літературний Всесвіт»: 2017р. -  3 місце Кім Юлія 11а;

-         Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань 2017»  секція «Біологія» призер – Кіжнер Рафаель – учень 10б класу 

-         Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс-2017»: Гавриленко Данило 8б диплом 1 ступеня   з математики, диплом 2 ступеня з укр мови; Кіжнер Рафаель 10б диплом 1 ступеня   з української мови, математики, диплом ІІ ступеня з англійської мови та природознавства; Кіжнер Мар’яна 8а клас диплом 1 ступеня   з англійської мови та природознавства; диплом ІІІ ступеня з математики;

-         міждународна олімпіада «Наланда» Шилов Данило 8в клас – Золотий сертифікат

         Важливим етапом роботи з адаптації школярів стала профілактика дезадаптації учнів при переході в середню школу, яка включала заходи, що передбачали успішну адаптацію учнів до навчання в 5 класі та запобіганню дезадаптації в цілому. Було досліджено стиль педагогічного спілкування класоводів 4-х класів, здібності учнів, проводилися консультації вчителів щодо важливості формування в учнів самостійності, відповідальності, організованості, які необхідні при зміні умов навчання, виявлено дітей «групи ризику», стосовно яких прогнозується вияв дезадаптації у зв’язку з переходом до середньої школи.  Контроль за адаптацією учнів 5-х класів до нових умов навчання включав дослідження мікроклімату у класному колективі, самопочуття учнів на уроках, самооцінки та тривожності дітей.

З метою оптимізації навчально-виховного процесу проводилася психологічна просвіта учнів та батьків. З учнями проводилися бесіди з елементами ділової гри на тему «Що треба дитині, щоб відчувати себе любимою». Для батьків було підготовлено і проведено семінари «Психологічні особливості п’ятикласників», «Дисципліна без конфліктів», «Що треба дитині, щоб відчувати себе любимою», «Вплив міжособистісних стосунків на розвиток дитини». Результати проведеної роботи – висока якість навчальних досягнень п’ятикласників.

З метою вивчення адаптації при переході в старшу школу проведено педагогічний консиліум учнів 10-х класів, результати обговорено на засіданні психолого-педагогічного консиліуму.

У навчальному закладі створена власна модель моніторингу якості освіти, яка дає можливість об’єктивно оцінювати стан справ в навчально-виховному процесі і якісно готуватися до інноваційних змін.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновки:

-   основні результати роботи гімназії за  2016-2017 н. р. підтвердили  позитивний вплив концепції розвитку школи на якість навчально–виховного процесу;

-   педагогічний колектив гімназії створює комфортне освітнє середовище для навчання та виховання учнів.

 

Завдання на 2017-2018 навчальний рік

З метою реалізації положень Конституції України, законо­давчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2017-20 18н. р.:

-                Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 9-х класів;

-                Створити належні умови для адаптації до навчання в осно­вній школі учням 5-х класів;

-                Працювати над вдосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

-                Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчан­ня в основній та старшій школі, передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня на­вчальних досягнень учнів основної школи;

-                Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інновацій­них технологій, інтерактивних методів навчання;

-                Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випус­кників школи;