КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист Директору
Ваше iм'я
Зворотнiй e-mail
Повiдомлення

Нормативні документи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник Міністра

освіти і науки України

_____________ П. К. Хобзей

 

 

 

Орієнтовні вимоги

до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році

 

Загальні положення

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2016/2017 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016
№ 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року
№ 1272».

Строки проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів І і ІІ ступенів  визначаються педагогічною радою і затверджуються відповідним наказом керівника навчального закладу до 05 квітня 2017 року.

Атестація у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів  проводиться за місцем навчання у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладають вчителі навчального закладу, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань,  і затверджує керівник навчального закладу. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета.

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів: української мови, літературного читання, математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити державну підсумкову атестацію з четвертого предмета: мови національної меншини. Рішення про проведення державної підсумкової атестації з мови національної меншини приймається педагогічною радою на підставі письмових звернень батьків (одного із батьків) або їх законних представників і затверджується наказом керівника навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів:

1)    українська мова;

2)    математика;

3)               предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу з одного з зазначених навчальних  предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (залежно від навчального закладу), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА затверджується наказом керівника навчального закладу до 05 квітня 2017 року.  У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для   проходження державної підсумкової  атестації можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  з трьох предметів:

1)    українська мова;

2)               математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); випускники можуть обирати один з цих двох навчальних предметів незалежно від профілю навчального закладу;

3)                предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова - залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали   математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.

У загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням або вивченням мов національних меншин проведення державної підсумкової атестації з навчального предмета «Мова національної меншини» здійснюється відповідно до вимог наказу МОН від 20.10.2016 № 1272 щодо Переліку навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженому наказом МОН від 20.10.2016 № 1272 у редакції наказу МОН від 30.12.2016 № 1696.

Інформацію про порядок реєстрації та графік проведення ЗНО розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

Для визначення оцінок за ДПА зараховуватимуться результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи ЗНО або частини з них (залежно від навчального предмета). Інформацію про  перелік завдань, результати виконання яких зараховуватимуться як оцінка за ДПА, можна отримати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які у поточному навчальному році (з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту  Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom DeutschSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-1 – для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов,  результати зазначених іспитів (за бажанням випускника) зараховуються як результати ДПА і у додаток до атестата про повну загальну середню освіту  виставляється атестаційна оцінка з іноземної мови 12 балів. Випускники, які вже отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту, але зареєструвалися для проходження  ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, мають до 31 березня 2017 року внести відповідні зміни до реєстраційних даних, звернувшись за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію у навчальному закладі. Випускники, які не внесуть відповідні зміни, проходять ДПА з іноземної мови у формі ЗНО.

  Випускникам, які отримують міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту рівня В-1, В-2 у період з  31 березня до 01 червня 2017 року і які проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту (за зверненням випускника) виставляється атестаційна оцінка з іноземної мови 12 балів.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді оцінок рівня навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів зазначаються у відомостях результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що передаються загальноосвітнім навчальним закладам в електронному вигляді. Передання відомостей відбувається в терміни, визначені Календарним планом підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016   № 1055.

При цьому звертаємо увагу на те, що внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата має здійснюватися з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв випускників щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше). У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання загальноосвітнім навчальним закладам будуть надаватися відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними  порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно до документа про освіту за ДПА з цього предмета виставляється 1 (один) бал.

Український центр оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) надсилає навчальним закладам результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 20 червня 2017 року.

Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів та вечірніх/заочних класів загальноосвітніх навчальних закладів та учням загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа» надається право пройти ДПА з усіх предметів, визначених МОН України, за місцем навчання за завданнями укладеними навчальними закладами. У  разі проходження такими учнями зовнішнього незалежного оцінювання оцінка за ДПА виставляється  за результатами ЗНО.

Учні, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проходять ДПА за місцем навчання за завданнями, укладеними вчителями навчального закладу.

Учні (вихованці), які проживають на тимчасово окупованій території, проходять атестацію у Міжнародній українській школі або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, що розташовані поза тимчасово окупованою територією або в навчальних закладах, що перемістилися з такої території. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.

Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, та учні (вихованці), які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Учні (вихованці), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, проходитимуть атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

В окремих випадках, згідно пункту 13 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію, дозволяється проводити атестацію достроково за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (лист МОН від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України»), матимуть можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами.

 

Оформлення атестаційної роботи (зразок)

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

Робота

на державну підсумкову атестацію

 з української мови за курс початкової (основної) школи

учня (учениці) 4(9) класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, до прикладу:

Диктант

Тарас Шевченко

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 05.06.2016 р.

Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.

 

Виставлення оцінок за ДПА

Бали за ДПА виставляються в класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна". Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього балу атестата. Особам звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я у додаток до атестата замість оцінки робиться запис «звільнений» («звільнена»).

 

 

 МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

КЗО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ   ОБ’ЄДНАННЯ  №  28   

«Гімназія-школа 1 ступеня –дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)-центр позашкільної роботи»  Дніпровської міської ради

 

49050, м. Дніпро, вул. В. Дубініна, 12           [email protected]          Телефон-факс: 776-59-97

№_______                                                                            «28» квітня 2017 р.

 

НАКАЗ

Про порядок закінчення 2016/2017
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації

 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, наказами Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за №1114/29244, від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 №1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року №1272», від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.07.2015 року за №924/27369, Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 31.03.2015 року за
№ 354/26799, листами Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», від 01.09.2016 №1/9-453 «Щодо здобуття загальної середньої освіти», від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 24.04.2017 №113 з метою забезпечення організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора з НВР Назаренко В.В., Манко І.А., Сосницькій В.А.:

1.1.  Забезпечити реалізацію навчальних програм та завершити навчальні заняття у 1-11-х класах 26 травня 2017 року.

1.2.  Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у класах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції або з інших об'єктивних причин.

1.3.   Тримати на постійному контролі питання річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів.

1.4.   Провести з 10 по 22 травня 2017 року підсумкові контрольні робот из базових дисциплін в 2-11 класах

1.5.   Забезпечити підготовку завдань державної підсумкової атестації педагогічними працівниками за фахом відповідно до вимог, визначених навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

До 02 травня 2017 року

1.6.  Провести державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з трьох предметів:
11.05 - українська мова,

16.05 – математика,

18.05 – літературного читання.

Атестацію результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її у поточному навчальному році, здійснювати виключно за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють.

1.7.    Контрольні роботи провести відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці. Додаткові контрольні роботи не проводити.

1.8. Провести державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня з трьох предметів:

30.05 - математики у формі контрольної роботи;

02.06 - історії України у формі тестових завдань.

06.06 – української мови (контрольний текстовий диктант);

1.9. Погодити на педагогічній раді та затвердити наказом завдання для проведення державної підсумкової атестації.

1.10. Провести державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів: української мови; математики або історії України (період XX -початок XXI століття); предмету за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійська, німецька,
іспанська, французька - залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математики, історії України (період XX - початок XXI століття).

1.10.1.   Забезпечити присутність учнів на пунктах тестування для проходження ДПА (у формі ЗНО) згідно з графіком.

1.10.2. Внести зміни до розкладів уроків та календарних планів у дні проведення ДПА (у формі ЗНО): 23.05.2017, 25.05.2017 року.

1.10.3. Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти усім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня (з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника), за винятком випускників вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які проходять ДПА у навчальному закладі.

1.10.4. Виставити бали за державну підсумкову атестацію в додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та врахувати при визначенні середнього балу атестата.

1.11. Виставити бали за атестацію у класному журналі у колонці з надписом «ДПА» (без зазначення дати) після колонки з написом «Річна».

1.12. Зробити запис у додатках до свідоцтв про базову загальну середню, атестатів про повну загальну середню освіту «звільнений» («звільнена) особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров'я,

1.13. Провести ДПА для учнів, які хворіли під час проведення атестації, які не з'явилися через поважні причини для проходження атестації або не взяли участь під час основної та додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, у строки, визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними
педагогами працівниками закладу.

1.14.Провести ДПА для осіб, які не з'явились для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та осіб, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, у навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальним закладом.           

1.15. Зарахувати як результати ДПА випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які в поточному навчальному році (з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat В1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/D ALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment,
Pearson Testof English (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-l - для загальноосвітніх навчальних закладів, В-2 - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, результати зазначених іспитів (за бажанням випускника), виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів у додаток до атестата про повну загальну середню освіту.

1.16. Виставити у додатку до атестата про повну загальну середню освіту атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів випускникам, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту рівня В-1, В-2 у період з 31 березня до 01 червня 2017 року та проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО (за зверненням випускника).

1.17. Виставити у додатку до атестата про повну загальну середню освіту один бал за ДПА особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО.

1.18. Провести нараду з питань проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році з педагогічними працівниками

До 10.05.2017

1.19. Надати до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради такі документи:

- склад державних атестаційних комісій учнів 4-х, 9-х класів денних
навчальних закладів, учнів 9-х, 12-х класів вечірніх (змінних) шкіл для
погодження (додатки 1, 2, 3);                                                  До 27.04.2017 року

          - інформацію про час та місце проведення заходу з нагоди вручення
документів про освіту (додаток 4);                                           До 20 червня 2017 року

         -  списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію
екстерном (додаток 5, форма - 1) та екстернів, які не пройшли атестацію
(додаток 5, форма - 2).                                                            До 01 липня 2017 року

1.19. Скоригувати навчально-виховний процес в дні проведення ЗНО на базі навчального закладу.

1.20. Забезпечити проведення обов'язкових інструктажів учнів з питань правил поведінки на дорогах, на воді, при пожежі, ураженні електричним струмом, а також з питань отруєння грибами, дикоростучими рослинами тощо.

1.21.  Забезпечити проведення урочистостей з нагоди закінчення навчального року:

- свята «Останній дзвоник» - 26 травня 2017 року о 09.00;
- свята «Золота надія» - 23 червня 2017 року;

       - вручення документів про повну загальну середню освіту на зборах
24 червня 2017 року, про базову освіту- 12-13 червня 2017 року.

2.   Заборонити:

- збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

- проведення тестування працівниками органами   внутрішніх справ та МНС.

3.            Керівнику інформаційного відділу Мірошниченко Л.Ф. розмістити на сайті КЗО НВО №28:
- даний наказ;

- рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації;
- рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації;

- рекомендації щодо підготовки та проведення свята «Останній дзвоник»,
зборів з вручення документів про повну та базову загальну середню освіту.

 

 

Директор КЗО НВО №28                             Н.М Ломако