КЗО "Навчально-виховне об'єднання №28", м.Дніпро

   

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дії договору оренди

(з _____ по ____)

наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення

49107, Дніпропетровська обл, м. Дніпро,

вул. Володі Дубініна, 12

Територіальна громада міста Дніпро

в особі Дніпровської міської ради.

11104,2 кв.м будівля школи

 

 

Рішення Дніпропетровської міської ради від 18.06.2003 №15/10 «Про внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.11.1991 р. № 46 «Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних депутатів»

-

-

-

* Окремо надається інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та БЖД відповідно до згідно листа МОН №305

Директор  КЗО  НВО № 28                                   Н.М. Ломако

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Загальна площа

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Кабінети початкових класів

1018,3

19

19

2

2

в оперативному управлінні

Кабінети української мови та літератури

282,4

5

5

2

2,4

в оперативному управлінні

Кабінети зарубіжної  літератури

162,2

3

3

2

2

в оперативному управлінні

Кабінети іноземної мови

297,1

8

8

2

2,5

в оперативному управлінні

Кабінети історії,суспільствознавства

108,7

2

2

2

2

в оперативному управлінні

Кабінети математики

208,4

5

4

2

2

в оперативному управлінні

Кабінети інформатики

193,7

4

4

6

6

в оперативному управлінні

Кабінети хімії

60

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Кабінет фізики

60

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Кабінет географії

60,9

1

1

2

2

в оперативному управлінні

Кабінет біології

59,5

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Кабінет природничих наук

54,6

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Кабінет мистецтва

123,9

2

2

2

2,4

в оперативному управлінні

Кабінет основ здоров’я  та основ медичних знань

50,1

1

1

2

2

в оперативному управлінні

Кабінети технічної та  обслуговуючої праці

308,9

4

4

4,5

5,1

в оперативному управлінні

Спортивна зала

281,9

2

1

 

 

в оперативному управлінні

Гімнастична зала

80,7

1

1

 

 

в оперативному управлінні

Футбольне поле зі штучним покриттям

 

1

1

 

 

в оперативному управлінні

Баскетбольний майданчик

 

1

1

 

 

в оперативному управлінні

Бібліотека

 

1

1

 

 

в оперативному управлінні

Медіатека

 

1

1

 

 

в оперативному управлінні

Кабінет психолога

 

1

1

-

-

в оперативному управлінні

Кабінет соціального педагога

 

1

1

-

-

в оперативному управлінні

Медичний кабінет

 

1

1

-

-

в оперативному управлінні

Ресурсна кімната

 

3

3

-

-

в оперативному управлінні


 

  • Площі приміщень наведені з розрахунку наповнюваності класів 30 учнів згідно примітки до додатку № 2 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 

Директор КЗО НВО № 28                                Н.М. Ломако

 

 

 

1.     Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет початкових класів

№ 101

 

Стіл учительський

Стілець учительський

Шафа для одягу

Шафа книжкова

Дошка аудиторна

Настінний термометр

Тумбочка

Проектор

Ноутбук

Принтер

Парта двомісна

Стілець учнівський

Методичні папки

МОВА ТА ЧИТАННЯ

Таблиці

Український алфав

т (друковані літери великі і малі)

 

Алфавіт (російський, друковані літери великі і малі)

 

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

 

Алфавіт (російський, рукописні літери великі і малі)

 

Зразки каліграфічного письма українських букв ве

иких і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

 

Зразки каліграфічного письма букв великих і малих та їх з'єднань (російська 1 - 4 класи)

 

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

 

Сиди правильно при письмі

 

Правильно тримай ручку при п

сьмі

 

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

 

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

 

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

 

Набір сюжетних ма

юнків для розвитку мовлення (2 клас)

 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

 

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

 

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

 

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв'язного мовлення (1 клас)

 

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв'язного мовлення (2 клас)

 

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв'язного мовлення (3, 4 клас)

 

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Ет

чні норми спілкування (1 клас)

 

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

 

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

 

Азбука діалогічного мовлення з ситуат

вними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

 

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)

 

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)

 

 

 

Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас)

 

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

 

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

 

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)

 

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст

 його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

 

Таблиці та опорні схеми з української мови:

 

Речення:

 

Види простих речень за метою висловлювання.

 

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

 

Однорідні члени р

чення.

 

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

 

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:

 

Речення:

 

Види простих речень за метою висловлювання.

 

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

 

Одн

рідні члени речення.

 

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

 

Таблиці та опорні схеми з української мови:

 

Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

 

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

 

Фразеологізми. (1-4 класи)

 

 

 

 

 

Таблиці та опорні схеми з української мови (1-4 класи):

 

Правопис.

 

Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

 

Перенос частин слів з рядка в рядок.

 

Правописні явища

 коренях і префіксах і суфіксах.

 

Написання прийменників з іменниками;

 

Вживання апострофа;

 

Написання не з дієсловами;

 

Вживання розділових знаків у кінці речення.

 

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі сполучниками і, а

 але; у складному реченні

 

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (1-4 класи):

 

Правопис.

 

Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

 

Перенос частин слів з рядка

 рядок.

 

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.

 

Написання прийменників з іменниками;

 

Вживання апострофа;

 

Написання не з дієсловами;

 

Вживання розділових знаків у кінці речення.

 

Використання коми при однорідних членах без сполу

ників та зі сполучниками й, а, но, да; у складному реченні

 

Портрети українських письменників та поетів

 

Портрети зарубіжних письменників та поетів

 

Елементи дитячої книжки та їх призначення (обкладинка, корінець, сторінка, назва (заголовок) твору,

прізвище автора, ілюстрації, зміст, передмова)

 

Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг

 

Картки для індивідуальної роботи

 

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних нави

ок з письма українською мовою (1 клас)

 

Каса літер та складів українського алфавіту

 

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)

 

 

МОДЕЛІ

 

Площинні

 

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

 

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національн

х меншин (1-4 класи)

 

Навчальні комп'ютерні програми

 

Збагачуємо мову (український словниковий запас)

 

Будуємо речення. Будуємо текст

 

Перевіряємо написання слів

 

     

 

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

15

30

10

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

      1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

30

 

 

30

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

15

30

10

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

      1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

                1

 

1

 

 

 

 

 

      1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

30

 

 

30

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

0

0

Математика

Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 класи)

Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1-4 класи)

Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)

Розміщення предметів у просторі і на площині (1-4 класи)

Порівняння кількості предметів (1-2 класи)

Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників) 1-4 класи)

Натуральні числа.

Число нуль.

Нумерація натуральних чисел.

Число нуль та будь-яке натуральне число в межах мільйона.

Помісцеве значення цифр у позначенні натурального числа в межах мільйона.

Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків(1-4 класи)

Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1-2 класи)

Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2-4 класи)

Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення(1-4 класи)

Числовий вираз і його значення. Буквений вираз і його числове значення

Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1-4 класи)

Ділення з остачею (3-4 класи)

Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас)

Відношення "більше на", "менше на", "більше е", "менше б"

Різницеве і кратне порівняння чисел.

Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною (3-4 класи)

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 - 4 класи)

Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 класи)

Площа (3-4 класи)

Час (3-4 класи)

Швидкість (4 клас)

Маса тіла (2-4 класи)

Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи)

Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини

Палетки

Каса цифр та лічильного матеріалу

Циферблат годинниковий

Геометричні тіла

Геометричні фігури

Цифри та лічильний матеріал на магнітах

Контрольно-вимірювальні інструменти

Прилади та пристосування: ваги, термометр

Відеофільми

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

30

1

1

1

30

1

1

10

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

30

1

1

1

30

1

1

10

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

0

0

 

 

 

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

0

 

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Я і Україна

Карти стінні

Карти атласів

Таблиці

Рослини і тварини природних зон України

Охорона ґрунту Охорона водойм Охорона лісів

Свійські тварини та їхні дикі предки

Пам'ятки неживої природи

Ланцюги живлення в природі

Розповсюдження радіоактивного забруднення

Кругообіг речовин у природі

Дерево роду (схема поколінь)

Український народознавчий матеріал (1-4 класи)

Українські рушники

Український глиняний посуд

Українське начиння (веретенце, прядка, рогачі тощо)

Український одяг. Ремесла(1-4 класи)

Органи чуття

Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб

Вчимося сервірувати стіл

Історичні постаті (портрети)

Культурна спадщина. Архітектурна спадщина України

Народні промисли України. Карта народних промислів

Порівняльна довжина річок України (схеми, місце знаходження)

Порівняльні розміри найбільших озер України (контури, місце знаходження)

Галузі господарства.

Гербарії

Колекції

Глобус фізичний

Глобус політичний

Муляжі

Матеріали

Інструменти

Приладдя

Відеофільми

 

8

30

21

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

1

5

1

 

1

 

1

 

1

 

3

17

13

1

1

4

10

10

10

20

 

8

30

21

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

1

5

1

 

1

 

1

 

1

 

3

17

13

1

1

4

10

10

10

20

 

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Основи здоров’я

Таблиці:

Раціон харчування

Здоровий спосіб життя

Особиста гігієна молодшого школяра

Безпека на дорозі

Безпека в побуті

Основні небезпеки навколишнього середовища

Служби захисту населення

Права дитини

Приладдя та пристосування:

Аптечка першої допомоги

Ваги. Ростомір. Силомір. Вогнегасник.

Моделі:

Дорожні знаки. Жезл міліціонера. Рятувальний жилет

Відеофільми

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

15

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

15

 

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

0

 

Трудове навчання

Колекції

Моделі

Макети

Приладдя

Папка-конструктор для роботи з нитками та тканинами

Папка-конструктор для роботи з папером

Папка-конструктор для роботи з пластиліном

Друковані таблиці

Відеофільми

 

6

6

6

30

1

 

1

1

 

12

23

 

6

6

6

30

1

 

1

1

 

12

23

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

Кабінет інформатики

№ 111

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Стілець учительський

Стіл комп’ютерний

Мультимедійна електронна дошка

Шафа книжкова

Шафа для одягу

Термометр

Телефон

Жалюзі

Комп’ютери  (Комплект для кабінету ІКТ        (15 шт. + 1 ксерокс + 1 сканер+2  принтери)

Ноутбук Accer

Мультимедійний проектор  Toshiba

Мультимедійний проектор  NEC (для загального користування по всій школі)

Модем АDSL, Huawei HG 530

Інформаційний стенд «Інформація»

Коврове покриття

Вогнегасник

Відеоматеріали (диски)

Тематичні папки, роздатковий матеріал

Комп’ютерні програми навчального призначення

Методичні матеріали

Плани-конспекти уроків

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

26

29

1

1

1

2

1

1

1

1

 

15

 

1

1

 

1

1

1

1

1

15

10

 

5

1

36

1

26

29

1

1

1

2

1

1

1

1

 

15

 

1

1

 

1

1

1

1

1

15

10

 

5

1

36

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет

інформатики №112

Стіл комп’ютерний

15

15

0

Стілець учнівський

25

25

0

Стіл комп’ютерний учительський

1

1

0

Стілець учительський

4

4

0

Маркерная дошка

1

1

0

Стеллаж

1

1

0

Шафа для одягу

1

1

0

Термометр

1

1

0

Жалюзи

3

3

0

Монітор LG

17

17

0

Стіл учнівський

2

2

0

Мультимедійний проектор  Epson

1

1

0

Вогнегасник

2

2

0

Системний блок

15

15

0

Миш

15

15

0

Клавіатура

15

15

0

Стіл прямокутній

1

1

0

Полка

1

1

0

Дошка пробкова

3

3

0

Стеллаж  інформаційний

2

2

0

Відеоматеріали (диски)

4

4

0

Комп’ютерні програми навчального призначення

15

15

0

Тематичні папки, роздатковий матеріал

15

15

0

Методичні матеріали

1

1

0

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

1

1

0

Кабінет

зарубіжної літератури

№ 201

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа платтяна

Шафа для посібників

Дошка аудиторна

Телевізор

DVD-плеєр

Портрети письменників

Екран

Етажерка

Досвід роботи учнів (папки)

Таблиці (комплект)

Роздатковий матеріал (папки)

Інструкція з ТБ

Аптечка медична

Вогнегасник

1

1

17

33

1

1

1

1

1

5

1

2

7

3

7

1

1

1

1

1

17

33

1

1

1

1

1

5

1

2

7

3

7

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет біології № 202

Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями

Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук)

Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір)

Дошка для крейди темно-зеленого кольору на три робочі поверхні та біла маркерна на дві робочі поверхні

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Мікроскоп

Моделі

Мікропрепарати

Таблиці

Відеофільми

Мікроскоп електронний

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

17

34

1

12

5

1

30

15

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

17

34

1

12

5

1

30

15

0

 

0

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Кабінет

німецької мови № 204

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Дошка аудиторна

Комп’ютер

Принтер (МФУ)

Проектор

Полка

Тумба з надстройками

Плани-конспекти уроків 5-9 класів

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання у 5-9 класах

Папки з наочним матеріалом для 5-9 класів

Папки з творчими роботами учнів 5-9 класів

Аудіоматеріали для 5-9 класів

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю  знань учнів 5-9 класів

Портрети відомих людей країни, мова якої вивчається

 Інструкція з ТБ

Аптечка медична

Вогнегасник

1

1

15

15

1

1

1

1

1

1

5

4

1

 

5

5

 

5

 

5

 

2

 

1

1

1

1

1

15

15

1

1

1

1

1

1

5

4

1

 

5

5

 

5

 

5

 

2

 

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

Кабінет

 музичного

 мистецтва

та художньої

культури

№ 206

Стіл учительський

1

1

0

Стілець учительський

1

1

0

Стіл учнівський

14

14

0

Стілець учнівський

35

35

0

Пенал-шафа

1

1

0

Шафи для зберігання матеріалів.

4

4

0

Комод

1

1

0

Музичні інструменти.(ф-но, рояль, баян, аккордеон)

4

4

0

Телевізор SamsungDULBY HD

1

1

0

 Стенди

8

8

0

Проектор Epson EB-S 72

1

1

0

Екран

1

1

0

Ноутбук НР 650

1

1

0

Навчальні програми

3

3

0

Плани-конспекти уроків

11

11

0

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання музичного мистецтва та художньої культури.

3

3

0

Тематичні папки

8

8

0

Підручники

131

131

0

Кабінет

української мови та літератури

209

Стіл учительський 1-тумбовий

Стіл комп'ютерний

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа книжкова

Шафа для таблиць

Класна (аудиторна) дошка

Монітор

Системний блок

Клавіатура

Мишка

Проектор

Екран

Настінний термометр

Навчальні програми

Навчальні підручники

Тематичні папки

Відеоматеріали

Методичні посібники

Художня література

Портрети письменників

Вогнегасник

Державні символи (плакат)

Аптечка медична

1

1

1

15

30

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

14

8

8

20

16

1

1

1

1

1

1

15

30

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

14

8

8

20

16

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

основ здоров’я та основ медичних знань

№ 210

Столи учнівські

4 шт.

4 шт.

0

Стільці учнівські

32 шт.

32 шт.

0

Стіл учителя двокомпонентний

1 шт.

1 шт.

0

Стілець учителя офісний

1 шт.

1 шт.

0

Годинник настінний кварцовий

1 шт.

1 шт.

0

Світильники з кріпленням на стелі

6 шт.

6 шт.

0

Світильники настінні

2 шт.

2 шт.

0

Термометр настінний кімнатний 

1шт.

1 шт.

0

Карнизи

3 шт.

3 шт.

0

Штори

3 шт.

3 шт.

0

Фіранки

3 шт.

3 шт.

0

Прапор України

1 шт.

1 шт.

0

Малий Герб України сувенірний дерев’яний

1 шт.

1 шт.

0

Вогнегасник порошковий переносний закачний ВП – 5 (3)

1 шт.

1 шт.

0

Шафа для одягу вчителя

1 шт.

1 шт.

0

Стінка з 16 індивідуальних секцій для одягу учнів

1 шт.

1 шт.

0

Тумби для канцтоварів пересувні

3 шт.

3 шт.

0

Шафа книжкова

1 шт.

1 шт.

0

Дошка класна демонстраційна багатофункціональна на п’ять робочих площ зеленого кольору в розгорнутому або складеному вигляді з магнітною основою і двома зворотніми робочими площами білого кольору

1 шт.

 

1 шт.

 

0

Дошка Nobo Clas. 1800*1200 мм білого кольору для написання маркерами

1 шт.

 

1 шт.

 

0

Дошки коркові 1000*1500*30 мм

3 шт.

3 шт.

0

Стенд-книжка “Інформація”

1 шт.

1 шт.

0

Фліпчарт Nobo Barracuda Mobile Easel модель 1902386

1 шт.

1 шт.

0

Магніти різнокольорові для дошки з магнітною основою

24 шт.

24 шт.

0

Ноутбук HP ProBook 450 G3 Serial № 5CD6110XBX Product № P4P16EA#ACB MAC address 70:5a:of:21:14:ed

1 шт.

1 шт.

0

Валізка для ноутбука 15.6 LOBSTER LBS15TV1

1 шт.

1 шт.

0

Ліцензійне програмне забезпечення: Windows програмне забезпечення версія Microsoft Office для дому і бізнесу 2016 для 1 ПК з ОС  Windows (включає: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)  (ліцензія © 2015 Майкрософт (Microsoft). One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA)

1 диск.

1 диск.

0

Multifunction Printer Xerox WorkCenter 3215/3225 3225V_DNIY, 220V (UPC 0 95205 86319 2, Customer Part Number (30P) 30P3225V/DNIY, Xerox Part Number / Product Code / Model Code 100N02962K9B)

1 шт.

 

1 шт.

 

0

Мультимедійний проектор Acer X113P DLP PROJECTOR, EMEA model no.: DSV1501 part no.: MR.JM311.001 snid: 60300020659 serial no: MRJM311001603000CE5900, призначений для використання як пристрій колективного спостереження

1 шт.

1 шт.

0

Комплект колонок ( один комплект з двох колонок для комп’ютера Комп. Акустика  TRUST Tytan 2.0 Speaker set Black модель 19021 чорний колір піковою потужністю 36 Вт (середньоквадратичною потужністю 18 Ватт)

1 шт.

1 шт.

0

Комплект методичних матеріалів з профілактики ВІЛ-СНІД “Життєві навички, що формують характер”

1 шт.

1 шт.

0

Moderation Business Kit (валіза модератора) з дидактичним наповненням

1 шт.

1 шт.

0

Кабінет

німецької мови № 219

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа для одягу

Шафи для дитячого одягу

Дошка аудиторна

Ноутбук

Колонки

Книжкова шафа

Тумба

Плани-конспекти уроків 5-9 класів

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання у 5-9 класах

Папки з наочним матеріалом для 5-9 класів

Папки з творчими роботами учнів 5-9 класів

Аудіоматеріали для 5-9 класів

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю  знань учнів 5-9 класів

Портрети відомих людей країни, мова якої вивчається

 Інструкція з ТБ

1

1

15

15

1

30

1

1

2

1

1

5

3

1

 

5

5

 

5

5

 

 

2

 

1

1

1

17

17

1

30

1

1

2

1

1

5

3

1

 

5

5

 

5

5

 

 

2

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

 

0

 

0

Кабінет математики

№ 302

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл для комп'ютера

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Тумби

Дошка аудиторна

Системний блок

Прінтер 

Монітор

Колонки

Екран

Набір стереометричних фігур

Методична література

Навчальні посібники

Тематичні папки

Роздатковий матеріал (папки)

Роздатковий матеріал (посібники)

Демонстраційний матеріал

Приладдя

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю знань учнів

Посібники для позакласної роботи

1

1

1

17

33

2

5

1

1

1

1

2

1

1

7 компл

7

7

7

7

7

4

 

7

8

1

1

1

17

33

2

5

1

1

1

1

2

1

1

7

6

6

6

6

6

4

 

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15%

15%

15%

15%

15%

0

 

15%

0

Кабінет географії

№ 303

Стіл вчительський

Стілець вчительский

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Дошка пробкова

Карта півкуль

Карта фізичної України

Плакат «Моя країна – рідна Україна»

Проектор

Календар погоди

Глобус

Карта світу

Модель «Вулкан»

Комплект «Гірські породи та мінерали»

Аптечка медична

Телевізор

Комплект «Портрети»

Барометр

Шаф-полица

Гігрометр

Друковані карти стінні

 Анемометр

Комп'ютерні програми навчального призначення

Екран

Глобус рел.

Краєзнавчі  матеріали

Електрони засоби навчання

Стендовий матеріал (тематичні).

Тематична картотека для вивчення навчальних тем

Кронштейн

Вогнегасник

Аптечка медична

1

1

16

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

5

 

1

1

1

5

1

1

 

1

1

1

1

1

16

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

5

 

1

1

1

5

1

1

 

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

Кабінет математики

№ 307

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Столи учнівські з сидіннями

Комплект меблевий

Дошка аудиторна

Мультимедійний проектор

Інформаційний стенд «Інформація»

Дошка коркова (Класний куточок)

БФП

Жалюзі

Методична література

Навчальні посібники (комплекти)

Тематичні папки

Роздатковий матеріал (папки)

Таблиці (комплекти)

Демонстраційний матеріал (комплект)

Приладдя

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю знань учнів

Творчі роботи учнів (папки)

Посібники для позакласної роботи(компл)

Вогнегасник

Аптечка медична

1

1

1

2

15

1

1

1

3

1

1

1

2

4

5

6

3

1

4

 

14

6

5

1

1

1

1

1

2

15

1

1

1

3

1

1

1

2

4

5

6

3

1

4

 

14

6

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

0

0

0

0

0

Кабінет літератури

№  308

Стіл учительський 1 тумбовий

1

1

0

Стілець учительський

1

2

0

Стіл учнівський

15

16

0

Стілець учнівський

30

32

0

Шафа- стінка для одягу ( учнівська)

1

1

0

Дошка аудиторна

1

1

0

Художня література

29

45

0

Підручники

30

35

0

Хрестоматії

29

30

0

Словники

10

15

0

Методична література

10

10

0

Відеоматеріали

16

16

0

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю знань учнів

5

5

0

Комплект таблиць з мови

2

2

0

Методичні стенди

1

1

0

Проектор

1

1

0

Екран

1

1

0

Ноутбук

1

1

0

Годинник настінний

1

1

0

дзеркало

1

1

0

Стенди з техніки безпеки та охорони здоров’я

1

4

0

Магнітофон

1

1

0

Кабінет

математики

№ 309

Стіл учительський

1

1

0

Стілець учительський

1

1

0

Парти двомісні разом зі стільцями

15

15

0

Стільці учнівські

30

30

0

Шафа платтяна

1

1

0

Шафа для посібників

3

3

0

Тумба

1

1

0

Гардина

3

3

0

Карниз

3

3

0

Жалюзі

3

3

0

Дошка для крейди темно-зеленого кольору на 5 робочих поверхонь (може використовуватися як магнітна)

1

1

0

БФП (принтер-сканер-копір)

1

1

0

Екран

1

1

0

Мультимедійний проектор

1

1

0

Акустична система зовнішня

1

1

0

Монітор

1

1

0

Системний блок

1

1

0

Пробкова дошка

1

1

0

Вогнегасник

1

1

0

Транспортир

1

1

0

Циркуль

1

1

0

Косинець (300 та 600; 450 та 450)

2

2

0

Метр демонстраційний

1

1

0

Навчально-методична література (довідники, посібники для вчителя, класного керівника)

 

68

0

Навчально-методична література (література для позакласної роботи)

 

55

0

Навчальні матеріали для організації самостійної роботи та контролю знань учнів (збірники вправ, диктантів, тестів)

 

115

0

Навчально-наочні посібники (таблиці)

 

6  комплектів

0

Навчально-наочні посібники (карти)

 

2

0

Навчально-наочні посібники (медіатека)

 

23

0

Навчально-наочні посібники (моделі фігур)

 

36

0

Навчально-наочні посібники (портрети видатних математиків)

 

1 комплект

0

Фахові журнали

 

15 найменувань

0

Творчі роботи учнів

 

15

0

 

 

 

 

Кабінет історії

310

Стіл учительський 2-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Книжкова полиця

Комплект карт з Всесвітньої історії

Карта України

Телевізор

Інформаційна дошка (коркова)

Історична література

Портрети історичних діячів України

Аптечка медична

Вогнегасник

Карниз

Жалюзі

Книжкова шафа

Виставкові стенди

DVD

Ноутбук  SAMSUNG

Мультимедійний проектор Epson

Екран дифузний

1

2

16

32

1

1

2

5

1

1

1

35

1 комплект

1

1

3

3

2

0

0

1

1

0

1

2

16

32

1

1

2

5

1

1

1

35

1 комплект

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Класна кімната

(кабінет загального призначиння)

№ 311

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Дошка аудиторна

Шафа книжкова

Проектор

Системний блок

Монітор

БФП

Стенди

Правила ТБ при роботі в кабінеті

Вогнегасник

Аптечка медична

1

1

16

32

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

16

32

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

української мови та літератури

№ 312

Стіл учительський 1-тумбовий

Стіл комп'ютерний

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Шафа для таблиць

Класна (аудиторна) дошка

Книжкова полиця

Монітор

Системний блок

Клавіатура

Мишка

Проектор

Екран

Пробкова дошка для інформації

Настінний термометр

Навчальні програми

Навчальні підручники

Тематичні папки

Відеоматеріали

Методичні посібники

Художня література

Ілюстрації  до творів І.Франка (портретні)

Портрети письменників

Вогнегасник

Державні символи (плакат)

1

1

1

15

30

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

14

8

8

20

6

16

1

1

1

1

1

15

30

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

8

14

8

8

20

6

16

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

англійської

мови

№ 315

 

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Книжкова полиця

Дошка аудиторна

Магнітофон

Телевізор

Шафа-стінка

Таблиці “Види Лондону”

Книга для вчителя “Next Movie”

2

1

15

15

3

1

1

1

1

1

1

2

1

15

18

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

англійської мови № 316

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Дошка аудиторна

Ноутбук

Колонки

Книжкова шафа

Тумба

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання у1-11 класах

Папки з наочним матеріалом для 1-11 класів

Папки з творчими роботами учнів 1-11 класів

Аудіоматеріали для 1-11 класів

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю  знань учнів 1-11 класів

Портрети відомих людей країни, мова якої вивчається

 Інструкція з ТБ

1

1

8

16

2

1

2

2

8

8

 

1

11

 

11

 

11

11

 

 

10

 

1

1

1

8

16

2

1

2

2

8

7

 

1

11

 

11

 

11

11

 

 

10

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12%

 

0

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

Кабінет історії

317

Стіл учительський 2-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Книжкова полиця

Комплект карт з Всесвітньої історії

Карта України

Телевізор

Інформаційна дошка

Історична література

Козацька печатка

Герб України

Прапор України

Серія плакатів «Воїни» Українського Національного Інституту Пам’яті

Портрети історичних діячів України

Аптечка медична

1

1

15

30

2

1

2

15

1

1

1

25

3

1

1

1комплект

 

1 комплект

1

1

1

16

34

2

1

2

15

2

1

2

25

3

1

3

1комплект

 

1 комплект

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

української мови та літератури

№ 318

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Телевізор

DVD-плеєр

Тумбочка

Роздатковий матеріал

Тематичні папки

Словники

Художня література

Портрети письменників

Стенди

Методична література

Плакати про письменників

Комп’ютер

Принтер (МФУ)

Електронні засоби навчального призначення (Комплекти 5-11 класи: програми, хрестоматії, словники, мультимедійні презентації тощо)

 

Дидактичні матеріали для 5-11 класів (комплект для 5-11 класів)

 

Дидактичні матеріали (в електронному вигляді) (комплект для 5-11 класів)

 

Тестові завдання (з мови і літератури) (комплект для 5-11 класів)

 

Тестові завдання (в електронному вигляді)

 

Картки для індивідуальної диференційованої роботи з учнями (комплект)

 

Навчальні посібники

 

Програмна  художня література (на електронних або паперових носіях), зібрання книг для позакласного самостійного читання та літератури рідного  краю

 

Картотека педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій (на паперових носіях/ в електронному вигляді)

Поурочно-тематична картотека (на паперових носіях або в електронному вигляді)

 

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів

 

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів із використанням ІКТ (на паперових носіях/ в електронному вигляді)

 

Матеріали з позакласної роботи

1

1

17

34

1

1

1

0

0

7

7

5

50

5(комплектів)

2

10

1

1

1

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

7

 

 

7

 

 

7

 

50

 

 

 

 

 

 

36

 

 

7

 

 

45

 

 

 

70

 

 

20

1

1

17

34

1

1

1

0

0

7

7

5

50

5(компл.)

2

10

1

1

1

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

7

 

 

7

 

 

7

 

50

 

 

 

 

 

 

36

 

 

7

 

 

45

 

 

 

70

 

 

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

Кабінет

української мови та літератури

№ 319

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Роздатковий матеріал

Тематичні папки

Словники

Художня література

Портрети письменників

Стенди

Методична література

Комп’ютер

Принтер (МФУ)

Мультимедійна система

Електронні засоби навчального призначення (Комплекти 5-11 класи: програми, хрестоматії, словники, мультимедійні презентації тощо)

Дидактичні матеріали для 5-11 класів (комплект для 5-11 класів)

Дидактичні матеріали (в електронному вигляді) (комплект для 5-11 класів)

Тестові завдання (з мови і літератури) (комплект для 5-11 класів)

Тестові завдання (в електронному вигляді)

Картки для індивідуальної диференційованої роботи з учнями (комплект)

Навчальні посібники

Програмна  художня література (на електронних або паперових носіях), зібрання книг для позакласного самостійного читання та літератури рідного  краю

Довідкова література (різні види словників)

Картотека педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій (на паперових носіях/ в електронному вигляді)

Поурочно-тематична картотека (на паперових носіях або в електронному вигляді)

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів із використанням ІКТ (на паперових носіях/ в електронному вигляді)

Матеріали з позакласної роботи

1

1

17

34

1

1

7

7

5

45

12

3

5

1

1

1

 

 

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

 

 

 

48

 

11

 

 

36

 

 

7

 

54

 

 

118

22

1

1

17

34

1

1

7

7

5

45

12

3

5

1

1

1

 

 

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

 

 

 

48

 

11

 

 

36

 

 

7

 

54

 

 

118

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

0

 

Кабінет

української мови та літератури

№ 321

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка аудиторна

Телевізор

Роздатковий матеріал

Тематичні папки

Словники

Портрети письменників

Стенди

Методична література

Комп’ютер

Принтер (МФУ)

Електронні засоби навчального призначення (Комплекти 5-11 класи: програми, хрестоматії, словники, мультимедійні презентації тощо)

Дидактичні матеріали для 5-11 класів (комплект для 5-11 класів)

Дидактичні матеріали (в електронному вигляді) (комплект для 5-11 класів)

Тестові завдання (з мови і літератури) (комплект для 5-11 класів)

Тестові завдання (в електронному вигляді)

Картки для індивідуальної диференційованої роботи з учнями (комплект)

Навчальні посібники

Програмна  художня література (на електронних або паперових носіях), зібрання книг для позакласного самостійного читання та літератури рідного  краю

Довідкова література (різні види словників)

Поурочно-тематична картотека (на паперових носіях або в електронному вигляді)

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів (комплекти)

Розробки відкритих уроків та позакласних заходів із використанням ІКТ (на паперових носіях/ в електронному вигляді) для 5-11 класів

1

1

15

30

1

1

1

7

7

5

9

2

5

1

1

 

 

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

 

 

 

48

 

11

 

 

7

 

7

 

 

7

 

1

1

15

32

1

1

1

7

7

5

9

2

5

1

1

 

 

 

7

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

 

 

 

48

 

11

 

 

7

 

7

 

 

7

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

Кабінет

англійської мови № 322

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-роздягальня з секціями

Дошка аудиторна

Телевізор

Полка

Тумба з надстройками

Плани-конспекти уроків 5-10 класів

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання у 5-10 класах

Папки з наочним матеріалом для 5-10 класів

Папки з творчими роботами учнів 5-10 класів

Аудіоматеріали для 5-10 класів

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю  знань учнів 5-10 класів

Портрети відомих людей країни, мова якої вивчається

 Інструкція з ТБ

1

1

15

15

1

1

1

1

1

5

4

1

 

5

 

5

 

5

5

 

 

2

 

1

1

1

23

24

1

1

1

1

1

5

4

1

 

5

 

5

 

5

5

 

 

2

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

Кабінет

англійської мови № 323

Стіл учительський                  

Стілець учительський      

Стіл учнівський              

Стілець учнівський        

Книжкова полиця             

Шафа для зберігання             навчально-методичних матеріалів

Дошка аудиторна           

Тумбочка                           

Технічні засоби навчання телевізор,                       

 комп’ютер                    

Державні, нормативні  документи про освіту (папка);                            

навчальні програми з іноземних мов (комплект);

Підручники та навчальні посібники з іноземних мов ; 

науково-популярна, енциклопедична, довідково-інформаційна та методична література;                                 

книги для позакласного читання,                                                      

словники,                                  

журнали, газети  іноземною мовою;                                                                             

Тематичні карти (комплект)             

Наочні матеріали (комплект)

Аудіо- та відеоматеріали, комп’ютерні навчальні програми з іноземних мов;   

Плани-конспекти уроків  5-11 кл.      

Зошити та тести для контролю рівня знань                              

Методичні матеріали для   вчителя щодо вимог викладання (папки)                             

Тренажери для читання                   

Тематичні папки                 

Творчі роботи учнів            

1

1

18

18

4

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

15

 

35

 

 

15

 

3

25

7

5

10

7

5

 

5

15

5

15

1

1

18

22

4

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

15

 

35

 

 

15

 

3

25

7

5

10

7

5

 

5

15

5

15

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

Кабінет

англійської мови № 324

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Книжкова полиця

Шафа для одягу

Шафи для дитячого одягу

Дошка аудиторна

Ноутбук

Колонки

Телевізор

Книжкова шафа

Тумба

Плани-конспекти уроків 5-9 класів

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання у 5-9 класах

Папки з наочним матеріалом для 5-9 класів

Папки з творчими роботами учнів 5-9 класів

Аудіоматеріали для 5-9 класів

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю  знань учнів 5-9 класів

Портрети відомих людей країни, мова якої вивчається

 Інструкція з ТБ

1

1

15

15

7

1

23

1

1

2

1

1

1

5

4

1

 

5

5

5

5

 

2

 

1

1

1

17

17

7

1

23

1

1

2

1

1

1

5

4

1

 

5

5

5

5

 

2

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

0

Кабінет інформатики

411

Стіл учнівський

Стілець учительський

Стіл учительський 1-тумбовий

Дошка аудиторна

Шафа багатоцільова

Термометр

Системний блок

Монітор

Мультимедійний проектор   

Екран

Модем

Інформаційний куточок зі стендами, схемами, державною символікою

Тематичні папки, які містять презентації до уроків, відеоматеріали, роздаткові матеріали, комп’ютерні тестування

Програмне забезпечення

Комп’ютерні програми навчального призначення

 Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання

Плани-конспекти уроків

Методична література

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

Вогенегасник

10

1

1

1

1

1

6

16

1

1

1

1

 

 

 

5

1

 

1

 

1

5

1

 

1

1

10

1

3

1

1

1

6

16

0

0

1

1

 

 

 

5

1

 

1

 

1

5

1

 

1

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

 

 

 

0%

0%

 

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

100%

Кабінет математики

№ 412

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-книжкова

Дошка аудиторна

Набір стереометричних фігур

Комплект для стереометричного моделювання

Стенди

Комплект таблиць для вивчення математики для 5-6 класів, для вивчення алгебри та геометрії в 7-11 класах

Методична література

Навчальні посібники

Тематичні папки

Роздатковий матеріал (папки)

Роздатковий матеріал (посібники)

Демонстраційний матеріал

Приладдя

Навчальні матеріали (папки) для організації контролю знань учнів 5-11 класів

Творчі роботи учнів (папки)

Посібники для позакласної роботи

Фахові журнали

Термометр

Проектор

Мультимедійна дошка

Комп’ютер вчителя

Шафа для одягу

1

1

15

30

1

1

1

1

 

3

 

 

3

12

80

6

12

90

25

12

 

12

 

3

5

10

1

1

1

1

17

1

1

16

35

1

1

1

1

 

3

 

 

3

15

80

6

12

90

30

12

 

12

 

3

5

48

1

1

1

1

17

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет інформатики

№ 413

Стіл учнівський (ком’ютерний)

Стілець учительський

Стіл комп’ютерний

Стіл учительський 2-тумбовий

Дошка аудиторна

Шафа багатоцільова

Термометр

Комп’ютери  (Комплект для кабінета ІКТ )

Мультимедійний проектор  

Модем

Таблиці(комплект)

Відеоматеріали ( на дисках)

Роздатковий матеріал (комплект папки)

Тематичні папки

Програмне забезпечення ( Комплект)

Презентації до уроків (комплекти)

Інтерактивні тести (комплекти)

Комп’ютерні програми навчального призначення ( Комплект)

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання( Комплект)

Плани-конспекти уроків (Комплект)

Методична література

Методичні журнали, газети для вчителів

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

Маркерна дошка

Стілець учнівський

Стіл учнівський  ( на 2 робочих місця)

15

1

1

1

1

2

1

16

1

1

1

7

7

12

17

7

7

17

 

 

1

1

12

5

 

1

1

35

7

16

1

1

1

1

2

1

16

1

1

1

7

7

12

17

7

7

17

 

 

1

1

12

5

 

1

1

35

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

Кабінет хімії

№ 415

Стіл демонстраційний                                  

1

1

0

Стілець учительський

1

1

0

Стіл учительський                                        

1

1

0

Шафа-стінка

1

1

0

Дошка аудиторна

1

3

0

Стіл-ящик хімічного кабінету

-

-

 

Стілець учнівський

30

34

0

Стіл з гігієнічним покриттям

15

17

0

Шафа книжкова

1

1

0

Ящик металевий

1

1

0

Правила ТБ при роботі в кабінеті хімії

1

1

0

Портрети вчених-хіміків

1компл.

1компл.

0

Друковані таблиці

1 компл.

1 компл.

0

Навчальні програми

1

1

0

Підручники (7-11 кл.)

5

5

0

Колекції:

 

 

 

-         алюміній

-         камяне вугілля

-         каучуки

1

1

1

1

1

1

0

Посуд лабораторний

необхідна

необхідна є

0

Комп’ютерні презентації

1 компл.(7-11 кл.)

1 компл.

0

Екранно-звукові наочності

1компл.

1 компл.

0

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

1

1

 

0

Роздатковий матеріал

5 компл. (7-11 кл.)

5 компл.

0

Інструкції для виконання лабораторних і практичних робіт

5 компл. (7-11 кл.)

 

5 компл.

 

0

Приладдя:

 

 

 

-         штатив для пробірок

15

15

0

-         тримач для пробірок

15

1 компл.

0

-         гумове приладдя(пробки,

шланги, груші, балони для помпування

 повітря)

1 компл.

1 компл.

0

Терези технічні з важками (або терези

 електронні)

15

 

14

 

0

Прилади для добування і збирання газів

 (витисненням повітря)

1

1

0

Халати лабораторні бавовняний

-

-

 

Набори хімреактивів (кг):

 

 

 

-         алюміній хлорид

0, 125

0,125

0

-         амоній хлорид

0,150

0,150

0

-         ферум (ІІІ) хлорид

0,125

0,125

0

-         калій хлорид

0,075

0,075

0

-         кальцій хлорид

0,075

0,075

0

-         магній хлорид

0,100

0,100

0

-         алюміній сульфат

0,100

0,100

0

-         амоній сульфат

0,100

0,100

0

-         ферум (ІІ) сульфат

0,050

0,050

0

-         купрум (ІІ) сульфат

0,050

0,050

0

-         натрій сульфат

0,150

0,150

0

-         цинк сульфат

0,050

0,050

0

-         калій гідрогенкарбонат

0,100

0,100

0

-         натрій карбонат

0,100

0,100

0

-         натрій ортофосфат

0,100

0,100

0

-         алюміній нітрат

0,050

0,050

0

-         калій нітрат

0,050

0,050

0

          -         алюміній (гранули)

0,075

0,075

0

Набір «Вогненебезпечні речовини»

1

1

0

Універсальний індикаторний папір (упак.)

1уп.

1 уп.

0

Папір лакмусовий фіолетовий

1 уп.

1 уп.

0

Папір фенолфталеїновий

1 уп.

1 уп.

0

Папір йодокрохмальний

 

 

0

Об’єкти натуральні (компл.):

-         паливо

1

1

0

-         кам’яне вугілля та продукти

його переробки

1

1

0

Кабінет

російськой мови та зарубіжної літератури

№ 418

Стіл учительський 1-тумбовий

Крісло

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Шафа-стінка

Дошка

Телевізор “Альтек”

Монітор  “Самтронг”

Системний блок

Клавіатура

Колонки “Джениус”

Стенд “Портрети”

Стенд “Символіка України”

Екран

Художня та критична література

Підручники

Словники

Методична література

Демонстраційні матеріали (папки)

Навчальні матеріали  контролю  (папка)

З досвіду роботи

Портрети письменників

Завдання для олімпіад (папка)

Тематичні папки

Таблиці (комплект)

Роздатковий матеріал (папки)

Положення про навчальний кабинінет

Інструкція з ТБ (папка)

Вогнегасник

1

1

16

33

3

3

1

1

1

1

2

7

3

1

90

9

12

8

6

1

1

3

1

5

1

1

2

1

1

1

1

16

33

3

3

1

1

1

1

2

7

3

1

90

9

12

8

6

1

1

3

1

5

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет фізики

№ 419

Стіл учительський

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Стіл демонстраційний

Дошка аудиторна

Шафа багатоцільова

Правила БЖ при роботі в кабінеті

Таблиці

Навчальні програми

Інструкції для виконання лабораторних робіт

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП та БЖ

Друковані матеріали

Роздатковий матеріал (картки)

Завдання для тематичного контролю

Терези технічні демонстраційні

Набір важків до терезів технічних демонстраційних

Штатив фізичний універсальний

Електрична плитка нагрівна

Мікроскоп шкільний

Метроном

Секундомір

Штатив лабораторний ШЛФ

Терези навчальні до 200гр.

Набір важків до терезів навчальних (до 200 гр.)

Набір зі статики з магнітними тримачами

Динамометри демонстраційні

Важіль демонстраційний

Динамометр двуспрямований

Блоки демонстраційні

Призма з нахилом з виском

Прилад для демонстрації збереження імпульсу

Пістолет балістичний

Набір важків з механіки

Динамометр лабораторний 4 Н

Важіль лабораторний

Жолоб

Штангенциркуль

Тіла нерівної маси

Тіла рівної маси

Бруски (набір)

Насос вакуумний Комовського

Трубка Ньютона

Прилад для демонстрації атмосферного тиску (Магдебурзькі півкулі)

Барометр-анероїд

Гігрометр психометричний

Куля для зважування повітря

Циліндр вимірювальний із приладдям (відерце Архімеда)

U-подібний манометр

Сполучені посудини

Трубка для демонстрації конвекції в рідині

Капіляри

Модель двигуна внутрішнього згорання

Модель дизельного двигуна

Куля з кільцем

Пластина біометалева зі стрілкою

Склянка відливна демонстраційна

Термометр демонстраційний

Термометр електронний

Термометр рідинний

Циліндри вимірювальні з носиком (набір)

Машина електрична зворотна (двигун-генератор)

Котушка дросельна

Електромагніт розбірний демонстраційний

Джерело постійного струму

Трансформатор універсальний

Модель рамки з електрострумом в магнітному полі

Модель електричного дзвоника

Модель електродвигуна розбірна лабораторна

Перемикач однополюсний лабораторний

Набір з’єднувальних дротів

Електромагніт розбірний лабораторний

Амперметр

Вольтметр

Магазин опорів

Прилад для демонстрування залежності опору металів від температури

Набір з електролізу демонстраційний

Електроскопи (пара)

Машина електрофорна

Електрометри (пара)

Султан електростатистичний (пара)

Стрілки магнітні на підставці демонстраційні (пара)

Магніти стрижневі демонстраційні (пара)

Магніти стрижневі лабораторні (пара)

Магніт U-подібний демонстраційний

Компас

Набір дифракційних граток

Спектроскоп однотрубний

Набір призм демонстраційний

Набір дзеркал (випукле та ввігнуте)

Камертони на резонаторних ящиках (пара)

Портрети видатних фізиків світу(компл.)

2

7

19

38

1

2

6

1

1

5

56

1

 

 

-

215

215

15

 

-

1

1

1

1

1

15

15

15

 

-

-

-

1

3

-

 

1

1

45

1

15

15

1

5

5

15

1

2

 

-

1

1

1

 

1

1

1

1

5

1

1

-

1

1

1

-

15

2

 

-

1

1

1

1

1

 

1

 

 

15

3

1

15

15

15

1

 

1

1

1

1

1

1

 

2

2

15

1

1

1

2

1

1

2

2

7

19

34

1

2

6

1

1

5

56

1

 

 

-

215

215

15

 

-

1

1

1

1

1

15

15

15

 

-

-

-

1

3

-

 

1

1

45

1

15

15

1

5

5

15

1

2

 

-

1

1

1

 

1

1

1

1

5

1

1

-

1

1

1

-

15

2

 

-

1

1

1

1

1

 

1

 

 

15

3

1

15

15

15

1

 

1

1

1

1

1

1

 

2

2

15

1

1

1

2

1

1

2

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

-

0

0

0

 

-

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-

-

-

0

0

-

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кабінет

англійської мови № 421

Стіл учительський 1-тумбовий

Стілець учительський

Стіл учнівський

Стілець учнівський

Книжкова полиця

Дошка аудиторна

Тематичні карти

Плани-конспекти уроків

Зошити та тести для контролю рівня знань

Словники

Методичні матеріали для вчителя щодо вимог викладання

Тренажери для читання

Таблиці. Схеми

Роздатковий матеріал

Тематичні папки

Творчі роботи учнів

1

1

16

16

1

1

3

7

11

5

11

 

11

5

11

8

11

1

1

16

16

1

1

3

7

37

5

12

 

23

8

25

8

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0